Uitgelicht

Voor elkaar…

Onze club bestaat uit 53 leden. Iedere donderdagavond komen we vanaf 17.30 uur bij elkaar voor een gezellige en inspirerende avond. Natuurlijk beginnen we met een drankje, waarna we rond 18.30 uur samen eten. We hebben altijd een spreker als gast aan tafel die ons tot 19.30 uur weet te boeien met interessante, leuke en relevante verhalen. Zo hadden we in 2018 onder meer Fons Asselbergs, voormalig Wethouder Ruimtelijke Ordening van Amersfoort, een deskundige van Shell over klimaatverandering en cabaretier Patrick Nederkoorn op bezoek. Na afloop drinken we samen een biertje aan de bar.

En we doen meer ! Filmavonden, museumbezoek, stadswandelingen, filosofieweekenden en een jaarlijkse rally om kennis te verbreden en de banden met elkaar aan te halen.

Uitgelicht

… en voor de samenleving

Onze club is maatschappelijke actief in binnen- en buitenland wat bij veel mensen onbekend is. En dat is niet zo gek. Lange tijd was het Rotarybeleid om niet over onze maatschappelijke projecten te schrijven of te praten. Je doet wat nodig is en daar loop je niet mee te koop, dat was de gedachte. Daardoor is helaas een beeld ontstaan in de samenleving dat Rotary alleen een club is waar nette heren met rode broeken zich wekelijks aan de notenhouten bar laten afvullen met bier en whisky. Akkoord, bij sommige leden ligt achterin de kast nog zo’n broek en als de whisky goed is zeggen we geen nee. Tegelijk is ons ledenbestand heel gevarieerd in professie, leeftijd en achtergrond. En staat onze club midden in de samenleving waarin we tal van goede doelen en fundraisingprojecten doen. Je vindt er enkele op deze site.

Gekozen is om de komende jaren naast internationale projecten, zoals sponsoring van een school in Nepal inclusief een zware stroomgenerator voor het dorp en het slaan van moderne waterputten in Afrika, vooral in Amersfoort actief te zijn. Zo organiseerden we enkele jaren de grote beroepenmarkt voor de scholieren van Amersfoort, zijn we actief voor de voedselbank, organiseren we het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor de kinderen van Kwintes en geven we taalles aan vluchtelingen die in onze stad zijn komen wonen. En natuurlijk is er het Toon Hermans Huis, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, dat we samen met de zusterclubs hebben geopend in de Regentesselaan bij het station. Daarnaast hebben we zogenaamde ‘handen uit de mouwen’-projecten die variëren van wekelijks koken voor dak- en thuislozen en kluswerkzaamheden in de kinderboerderij tot het opknappen van tuinen van bejaarden en het organiseren van sportactiviteiten in Liendert. Rotary is en doet dus meer dan je denkt. Ook voor Amersfoort. Wil je onze projecten steunen, maak dan een bedrag naar keuze over via onze ANBI Stichting Community Services.         

Terugblik 2020

Bericht website Rotary

We hebben de afgelopen maanden weer veel bliksemacties uitgevoerd met onze club . Hieronder een korte impressie.

  1. BOR-kamer voor Humanitas

Humanitas opende in het centrum van Amersfoort een zogenaamde BOR-kamer (Begeleide Omgang Regeling), een speciaal ingerichte, huiselijke kamer waarin kinderen van gescheiden ouders onder begeleiding van Humanitas, vader of moeder kunnen ontmoeten. De kamer werd mede mogelijk gemaakt door samenwerking met Studio Zebra die de inrichting verzorgde en de Amersfoortse meubelmaker Marques die de meubels maakte, (bedrijf van Bart, ik ken de naam niet) maakte alles passend. Rotary Club Amersfoort West heeft gezorgd voor de financiering en de handjes voor het kluswerk en de organisatie om dit voor elkaar te krijgen.   

  • Sinterklaas

Een echt Sinterklaasfeest in Superfun zoals we al jaren organiseren, zat er in 2020 wegens Corona niet in. Maar kinderen van ouders die op enige wijze ondersteuning krijgen via Kwintes, ontvingen dit jaar via onze club wel weer een mooi cadeau.

  • Zorgsinterklaas

Als dank voor alle inspanningen van het afgelopen jaar heeft onze club voor alle medewerkers van het Meander zakken kruidnoten georganiseerd, een kleine tweeduizend in totaal. Deze zijn overgedragen aan het ziekenhuis en op ludieke wijze door het zorgpersoneel verdeeld.

  • ‘Kerstmand’ en ‘Oliebollen’ voor de klanten van Voedselbank Amersfoort

Om de feestdagen een extra culinair tintje te geven kregen de klanten van de voedselbank rond Kerstmis een speciale kerstmand aangeboden van onze club. En op 31 januari was er het oliebollenbal, geregeld door enkele leden die het afgelopen jaar zijn aangehaakt bij onze club.

  • Eindejaarscadeau

Ook op andere manieren steunen we de voedselbank. Een van onze leden heeft er lange tijd elke maandag gekookt, helaas is dat door Corona niet gelukt in 2020. Rotary Amersfoort West heeft vanwege het extra zware jaar wel voor alle vrijwilligers een uniek beschilderd eindejaarscadeau geregeld. Een mooi project dat ook voor de voor de wijk Liendert een ‘verbindend’ creatief initiatief opleverde. Verbinding is tenslotte ons jaarthema!

  • Oprichting Sociale Coöperatie Liendert

Om particuliere wijkinitiatieven te ondersteunen is deze coöperatie opgericht. Leden van onze club zitten in het bestuur en zorgen ervoor dat speciale kennis vanuit de club wordt ingezet voor de wijk-initiatieven.

  • Kerstbomen voor De Armen de Poth

Vlak voor Kerst deelden we verlichte en glinsterende kerstboompjes uit bij de bewoners van Armen de Poth. En van het een kwam het ander zodat van hieruit ook weer nieuwe initiatieven zijn opgepakt zoals denkkracht voor de Amersfoortse Nacht van de Literatuur.

  • Polio de Wereld uit

Het is een internationale Rotary ambitie om Polio de wereld uit te krijgen. Onze club verkocht voor dat goede doel evenals vorig jaar weer vele dozen bloembollen.

  • Geen diner? Dan maar ontbijt!

We hadden net de traditie gestart om via Humanitas eenzame mensen elk jaar uit te nodigen voor een kerstdiner. Editie 2019 was een succes! Maar dit jaar kon het diner vanwege Corona niet doorgaan. Om toch een gebaar te maken deelden we met al onze leden tweehonderd ‘Happy Newyear’ ontbijtboxen uit bij eenzame mensen verspreid over de hele regio Amersfoort.

Onze projecten

Projecten:

Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen zoals mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats en slachtoffers van huiselijk geweld. Al jaren organiseren wij voor ruim 100 kinderen van gezinnen die door Kwintes worden opgevangen het Sinterklaasfeest in samenwerking met Superfun en de Plus. Via fundraisingacties zamelen we geld in voor de cadeaus, Superfun sponsort de ruimte en de frietjes en de Plus Amersfoort zorgt voor lekkernij. Een mooi project!

Vlieland

Het Vlielandkamp is een kamp dat elk jaar wordt georganiseerd op Vlieland om kinderen, wiens ouders geen geld hebben voor vakantie, toch een paar mooie vakantieweken te geven op Vlieland. Onze club sponsort jaarlijks 2 kinderen die we zelf wegbrengen en ophalen. En dat is zeer dankbaar werk want daar op Vlieland worden vriendschappen voor het leven gemaakt.

24/6 in Liendert

Op 24 juni 2018 hielpen we bij het evenement in de Amertfoortse wijk Liendert: TwentyFourSix. We kleedden de locatie aan, ontvingen de jongeren, zorgden voor een halal barbecue en droegen bij aan de PR rond het evenement.

Het initiatief kwam van Stichting Jongeren Parcours Liendert. De Stichting wil met een freerunparcours jongeren uit de wijk stimuleren om sportief bezig te zijn en daarmee overlast te verminderen. Jonas Driessen, voorzitter van SJPL zei daarover: “Ik vind dat er te weinig te doen is voor jongeren in Liendert. Ze worden onvoldoende uitgedaagd, positief gestimuleerd of bijvoorbeeld uitgenodigd om te sporten, wat soms ongewenste situaties tot gevolg heeft. Overgewicht, hangen, zwerfafval en vernielingen komen regelmatig voor.

Jongeren kunnen nu freerunnen, zelf training geven en zo samen positief worden gestimuleerd.” Tijdens het evenement 246 konden jongeren breakdancen, muziek maken met djembé’s, freerunnen, vuur maken, barbecuen en nog veel meer.