… en voor de samenleving

Onze club is maatschappelijke actief in binnen- en buitenland wat bij veel mensen onbekend is. En dat is niet zo gek. Lange tijd was het Rotarybeleid om niet over onze maatschappelijke projecten te schrijven of te praten. Je doet wat nodig is en daar loop je niet mee te koop, dat was de gedachte. Daardoor is helaas een beeld ontstaan in de samenleving dat Rotary alleen een club is waar nette heren met rode broeken zich wekelijks aan de notenhouten bar laten afvullen met bier en whisky. Akkoord, bij sommige leden ligt achterin de kast nog zo’n broek en als de whisky goed is zeggen we geen nee. Tegelijk is ons ledenbestand heel gevarieerd in professie, leeftijd en achtergrond. En staat onze club midden in de samenleving waarin we tal van goede doelen en fundraisingprojecten doen. Je vindt er enkele op deze site.

Gekozen is om de komende jaren naast internationale projecten, zoals sponsoring van een school in Nepal inclusief een zware stroomgenerator voor het dorp en het slaan van moderne waterputten in Afrika, vooral in Amersfoort actief te zijn. Zo organiseerden we enkele jaren de grote beroepenmarkt voor de scholieren van Amersfoort, zijn we actief voor de voedselbank, organiseren we het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor de kinderen van Kwintes en geven we taalles aan vluchtelingen die in onze stad zijn komen wonen. En natuurlijk is er het Toon Hermans Huis, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, dat we samen met de zusterclubs hebben geopend in de Regentesselaan bij het station. Daarnaast hebben we zogenaamde ‘handen uit de mouwen’-projecten die variëren van wekelijks koken voor dak- en thuislozen en kluswerkzaamheden in de kinderboerderij tot het opknappen van tuinen van bejaarden en het organiseren van sportactiviteiten in Liendert. Rotary is en doet dus meer dan je denkt. Ook voor Amersfoort. Wil je onze projecten steunen, maak dan een bedrag naar keuze over via onze ANBI Stichting Community Services.