ANBI Stichting

Wij vinden het belangrijk om de activiteiten van de Rotary Club gescheiden te houden van de goede doelen.

Om deze reden is de “Stichting Community Servcie Rotary Club Amersfoort West” opgericht. De stichting is ANBI erkend.

Inschrijving KvK 41188317
RSIN 81675937
Bankrekening NL 15 ABNA 0553 2373 65

Jaarverslag 2017/2018